Yrityksen perustaminen on Suomessa suhteellisen helppoa, ja uraansa yrittäjänä aloittavalle on tarjolla useita yhtiömuodon vaihtoehtoja, riippuen toiminnan koosta ja esimerkiksi yhtiön  perustajaosakkaiden määrästä.

Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa henkilö jolla on liikeidea jota hyödyntämällä hän pystyy saamaan toimeentuloa itselleen, ja mahdollisesti myös muille. Yritys toiminnan ei aina tarvitse olla suurta, tai edes yhden hengen koko toimeentuloa kattavaa, vaan se voi olla osa-aikaista, tietyn tuotteen tai palvelun tarjontaan erikoistuvaa. Yleisiä syitä yrittäjyyden aloittamiselle ovat esimerkiksi oman toimeentulon takaaminen, itsenäisyys, ja omien ideoiden tai unelmien toteuttaminen.

Ennen yrittäjäksi lähtemistä

Osa päätyy yrittäjiksi hyödyntääkseen aikaisemmassa elämässä haalittuja erikoistaitoja, esimerkiksi isolle siivousfirmalle vuosia töitä tehnyt saattaa kaivata lisää itsenäisyyttä, ja laittaa oman firmansa pystyyn. On myös ammattivalintoja, joissa valtaosa alan toimijoista toimii yksityisyrittäjinä olosuhteiden pakosta. Esimerkiksi ammattivalokuvaajat toimivat useimmiten freelancer periaatteella, ja he pyörittävät tulonsa oman yrityksen kautta. Yrityksiä perustetaan myös uusien tuotteiden taustavoimiksi, ja harrastusten kaupallistamiseksi. Tärkeää ennen yrityksen aloittamista on että liikeidea on toimiva, ja yrittäjälle itselleen mieluinen. Toiminta joka ei kiinnosta yrittäjää itseään ei varmasti tule menestymään. Yrityksen tulee myös olla kannattava ja ideana toteutettavissa oleva, kannattaa miettiä kuinka paljon aikaa ja energiaa kykenet antamaan yritystoiminnalle. Varsinkin alkuaikoina yrittäjä toimii usein yksin, ja työntekijöiden palkkaus tapahtuu yrityksen kannattavuuden kasvettua. Esimerkiksi uusi ravintoloitsija on usein tarjoilija, baarimikko, tiskari, ja aamusiivooja. Omaa osaamista kannattaa myös arvioida rehellisesti, ja tarvittaessa joko palkata alan erikoisosaajia, tai kohottaa omaa osaamistaan kurssien ja koulutusten kautta. Tärkeää on myös miettiä löytyykö toiminnalle ostajia, varsinkin jos sen aloittamiseen kaivataan suuria investointeja. Ylipäätään kannattaa miettiä kuinka uuden firman tulot ja menot kohtaavat, ja jääkö yrittäjälle tarpeeksi rahaa oman elämänsä kattamiseen kulujen jälkeen.

Yhtiömuodot

Suomessa yrityksen aloittava taho voi valita useasta yhtiömuodoista, riippuen siitä ketkä ovat lähdössä perustamaan firmaa. Yksinäisenä toimijana aloittava voi laittaa pystyyn toiminimen, jonka perustaminen on helppoa. Toiminimellä bisnestä tekevä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksensä toiminnasta, tästä johtuen toiminimen perustamiseen ei tarvita pääomaa. Yksittäinen elinkeinonharjoittaja voi myös harkita osakeyhtiön perustamista, sillä osakkeenomistajia ei tarvitse olla yhtä useampaa. Osakeyhtiön aloittamiseen tarvitaan minimissään 2 500 euron osakepääoma, ja vastuu on sijoitetulla pääomalla. Osakeyhtiön voi aloittaa myös porukalla, jolloin jokaisen osakkaan tulee tuoda yritykseen haluamansa määrä pääomaa. Kunkin tuoman pääoman summa määrää osuuksien suuruuden. Muita vaihtoehtoja yritystä perustavalle ryhmälle ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, ja osuuskunta. Avoin yhtiö tarvitsee vähintään kaksi yhtiömiestä, joilla on tasavertainen vastuu yhtiön toiminnasta ja kuluista, tämä tarkoittaa että yhtiömiehillä tulee olla suuri luottamus toisiaan kohtaan. Kommandiittiyhtiön voi perustaa yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä, ja yhdellä äänettömällä yhtiömiehellä. Tämä tarkoittaa että esimerkiksi sukulainen joka haluaa sijoittaa yhtiöön voi tehdä näin turvallisesti, ilman että he ovat vastuussa yhtiön veloista. Osuuskunnat muistuttavat osakeyhtiöitä, mutta vaadittavan osuuspääoman määrä vaihtelee jäsenten lukumäärän mukaan.

Kokopäiväisen yrittäjyyden lisäksi usea tekee pienikokoisempaa yritystoimintaa täyspäiväisen ammattinsa ohessa. Sivutoiminen yrittäjyys toimii hyvin esimerkiksi harrastuksen kohottamisessa ammatiksi. Esimerkiksi koirien kotikutoiset villatakit eivät välttämättä tuota tarpeeksi tuloja perheen elämän kattamiseen, mutta jos niiden tekemisestä nauttii, niistä saattaa saada pienen tulon esimerkiksi lomamatkojen kattamiseen.Yrittäjyyden tuomaa itsenäisyyttä kaipaava henkilö, joka ei kuitenkaan halua ottaa vastuuta täysin uuden idean nostamisesta menestyvän yrityksen tasolle, voi harkita franchising yrittäjänä toimimista. Franchise toimii täysin omavaltaisesti, ja ottaa vastuun yrityksensä toiminnasta, mutta he käyttävät valmiiksi luotuja tavaramerkkejä, ja maksavat korvauksen alkuperäisen konseptin kehittäjälle. Monet tunnetut pikaruokapaikat ja ravintolaketjut toimivat franchise periaatteella.