Jotkut henkilöt ovat luonnostaan hyviä keksimään mitä erilaisempia ja parempia yritys ideoita.

Joidenkin vahvuus on juuri se ideointi, mutta silloin usein toteutuksen kanssa tuleekin vastaan suurimmat ongelmat. Miten siis saada omasta ideasta liiketoiminta kelpoinen ja kuinka aloittaa. Joskus mukaan tarvitsee sellaisen tuen, joka toimii ideoijan tukena toteuttamisessa. Joskus taas toteuttajan täytyy olla eri henkilö. Keinoja on monia, kunhan niistä löytää omansa, voi menestyä.

Yritys idea täytyy olla kokonainen

Yritys ideana ei tarkoiteta sellaista ideaa, joka on vain puolikas ajatusmalli jostakin mukavasta asiasta, mistä voisi olla mukavaa tehdä liiketoimintaa. Yritys idea täytyy olla hyvin suunniteltu, dokumentoitu ja liiketoiminta suunnitelma täytyy olla valmis ennen kuin ideaa voidaan kutsua toimivaksi yritys ideaksi. Pelkällä idealla ei useinkaan tehdä mitään ja sillä ei ainakaan pitkälle pötkitä. Ensin kun idea on valmis ajatusketjultansa se kannattaa kirjoittaa raaka versiona ylös. Sen jälkeen siitä voi mutustella ajan kanssa sellaisen, joka toimii paperilla ja on helppo esitellä toiselle. Oli idea tarkoitus viedä itse eteenpäin tai esitellä toiselle tai vaikkapa sijoittajalle, on suunnittelu jo puoli matkassa onnistumisesta. Kärsivällisyys kannattaa ja mitään ei kannata lähteä hosumaan.

Tausta työ ja toiminta idean suunnitelma

Liiketoiminta ideaa varten täytyy nähdä vaivaa ja tehdä tausta tutkimus työ huolella. Jo pelkkä markkinatilanteet yleiskatsaus vaatii paljon energiaa ja tutkimustyötä ollakseen edes luonnos. Yritysidean esittely tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat. Yrityksen perustamisella tarkoitetaan sitä, että sillä on tarkoitus tehdä liiketoimintaa. Liiketoiminta tarkoittaa, että tavoitteena on tehdä voittoa. Eli lyhyesti liikeidean tulisi tuottaa. Tuottamisen taustalla pitää olla suunnitelma. Sitä suunnitelmaa varten täytyy olla varmuus tuotosta ja se pitää laskea. Kun tuottotavoite on mielessä se on avattava auki. On osattava vastata kysymykseen: mistä raha tulee? Jos halutaan selvittää mistä raha tulee on selvitettävä kuka käyttää yrityksen palveluita. Kenelle yrityksen tuotteet tai palvelut on suunniteltu. Kun tiedetään ja osataan nähdä potentiaalinen asiakaskunta, seuraava vaihe on se, että lasketaan todellinen potentiaalinen asiakasmäärä ja ansainta. Siihen lisätään tarkkaan laskettu ja auki avattu kulurakenne yrityksessä. Mihin menee ja kuinka paljon. Kuluihin liittyvät myös mainonnan kulut, kuittipaperista ja lyijykynistä asti kaikki pientavara, vero ja yrityskulut ja muun muassa tilinhoito maksut. Yrityksen juoksevissa kuluissa on yllättäviä muuttujia ja yllättäviä kulueriä. Jos niistä ei ole perillä, kannattaa konsultoida asiassa kokenutta yrittäjää vaikkapa samalta alalta, jotta pystyy arvioimaan lähemmäs todellisuutta. Kun tulot, potentiaalinen asiakaskunta, menot ja niiden yhteistulos on laskettu, nähdään suurin piirtein, onko yritystoiminta kannattavaa vai ei. Jos näyttää siltä, että tuottoa ei tällä laskelmalla pystytä tekemään, ei ideaa sellaisenaan kannata toteuttaa. Laskelmien pitää pysyä plussan puolella ja jos todennäköisillä tuloksilla tähän ei laskelmoiden päästä, ei yritystoiminnassa ole kovasti järkeä. Toki, jotkut yritykset tarvitsevat vuosia ennen kuin alkavat alun sijoitukset muuttamaan tuotoksi, mutta silloin on varsinkin on vieläkin tärkeämpää tehdä laskelmat tuotosta. Silloin ne pitää laskea juuri niin pitkälle, kuin tarvitsee oli se sitten kymmenenkin vuotta ennen kuin yritys tuottaa. Mitä isommat alun sijoitukset, sitä suurempi vaara yrityksen perustamisessa on. Siksi ainakin ensimmäiset yritykset ja yritystoiminnat kannattaa kokeilla pienen riskin ideoilla, jotta kokemus yrityksestä ja yrittäjän maailmasta kasvaa ennen isoja elinikäisiä sitoumuksia.