Moni yksityisyrittäjä jättää palkattujen työntekijöiden hankkimisen viime tippaan, peläten monimutkaisia laki kiemuroita.

Työntekijöiden edun perään katsomine on kuitenkin suhteellisen helppo prosessi, ja vaikka palkallisista tuleekin maksuja, he ovat usein ponnahduslauta yrityksen kasvulle. Yrittäjän kannattaa ottaa selvää työntekijöiden palkkaus kiemuroista ennen ensimmäisen työntekijän ottamista, tällä voi välttyä turhalta stressiltä mahdollisissa riitatilanteissa, ja ylipäätään antaa itsestään ammattimaisemman kuvan.

Työsopimus

Ensimmäisenä pointtina työnantajan kannattaa muistaa, että täysin virallinen, ja lain mukaan sitova työsopimus syntyy suullisena heti työsuhteen alkaessa. Tästä huolimatta kirjallinen sopimus kannattaa laittaa kasaan mahdollisimman pian työsuhteen alettua, tämä auttaa sekä työntekijää että työnantajaa pitämään selvän idean työnkuvasta. Paperilla oleva työsopimus auttaa myös mahdollisissa ongelmatilanteissa, ja parantaa molempien osapuolten oikeusturvaa. Kannattaa myös muistaa että vaikka kirjallista sopimusta ei jostain syystä tehtäisikään, työnantajan velvollisuutena on toimittaa kirjallinen työn kuvaus työntekijälle, jos työsuhde kestää kuukautta kauemmin. Laki määrittelee kuvioita myöskin palkan maksussa työntekijän suojelun vuoksi. Palkat on maksettava pankkitilille, tällä yritetään vähentää harmaan talouden leviämistä, mutta se suojelee myös molempia osapuolia riitatilanteissa. Rahan tulee olla kirjautuneena saajan tilillä palkkapäivänä, joka on kuukausittain. Poikkeuksina tuntipalkalla olevat työntekijät, joiden tulee saada palkkaa tilille kahdesti kuukaudessa, ja erilaiset provikka järjestelyt, jotka voi maksaa kerran vuodessa. Tyänantajan kannatta myös tutustua tulorekisteriin, sillä sinne tehtävät ilmoitukset ovat pakollisia vuoden 2019 alusta saakka.

Työnantajan vakuutukset

Työnantajan vakuutusten pakollisuus riippuu vuosittain maksettavista palkoista. Tapaturmavakuutuksesta muodostuu lain edellyttämä,m jos työnantaja maksaa vuodessa vähintään 1 200 euron edestä palkkioita. Tämä summa voi olla eri työntekijöiden välillä koottu, eli se tulee nopeasti vuoden aikana täyteen. Koska tapaturmavakuutusta ei voi ottaa työsuhteen alettua, vaan sen tulee olla kunnossa ensimmäisestä työsuhde päivästä saakka, työnantajan kannattaa ottaa se heti työntekijöitä palkatessaan, eikä yrittää säästää odottamalla että summa tulee täyteen. Tapaturmavakuutuksia myyvät tavalliset vakuutusyhtiöt, joilta sen voi ostaa niin että se on voimassa samana päivänä. Jos ehdot tapaturmavakuutuksen pakollisuuteen täyttyvät, firma tarvitsee myös Työntekijän eläkevakuutuksen. Tämä koskee kaikkia 17-68 -vuotiaita työntekijöitä, joiden ansiot ovat 58,27 euroa, tai enemmän kuukaudessa. Vakuutus veloitetaan Työttömyysvakuutusrahaston toimesta.

Muut säännökset

Työnantajan kannattaa ennen työsuhteen sitomista ottaa selvää myös omalla alallaan vallitsevista yleissitovista työehtosopimuksista. Nämä sopimukset ovat voimassa, vaikka kumpikaan, työnantaja tai työntekijä eivät kuuluisi ammattiliittoon. Nämä sopimukset saattavat vaikuttaa palkan maksuun, työtunteihin, ja sovittuihin lomiin. Ammattiliitto sopimukset ovat erikseen, ja ne ovat vallassa vain jos työnantaja on liitossa mukana. Yleisesti puhuttaessa Suomen työaikalainsäädännön mukaan viikoittainen työaika voi olla korkeintaan 40 tuntia, päivittäiseksi työajaksi työnantaja voi vaatia 8 tuntia tai vähemmän. Näihin säännöksiin on laissa kuitenkin huomattava määrä rajoituksia, ja sääntöjä, varsinkin ammateissa joissa tauoton työ saattaisi aiheuttaa onnettomuuksia, joten työnantajan kannattaa tarkistaa alakohtaiset säännökset. Liukuvasta työajasta voidaan päättää työnantajan ja työntekijän välillä, mutta kannattaa ottaa säännöistä selvää riitatilanteiden välttämiseksi.

Työnantajan on myös pidettävä huolta että työterveydenhuolto on järjestyksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että jokaisen työnantajan on maksettava yksityisten lääkäriasemien käytöstä, vaan sopimuksen voi tehdä julkisen terveydenhuollon tahojen kanssa.