Yleishyödyllisiä yhteisöjä mahtuu moneen junaan, ja yritysten lisäksi ne voivat toimia rekisteröityinä yhdistyksinä, säätiöinä tai muina juridisina kokonaisuuksina.

Niillä tulee olla selkeitä aineellisia, henkisiä, tai yhteiskunnallisia tavoitteita, ja vaikka näiden määritteleminen onkin hieman hankalaa, tarkoituksena on että yhteisö tai yritys tuottaa hyötyä mahdollisimman laajalle yleisölle, eikä vain tietylle pienelle piirille. Yritysten hoitajat eivät tavoittele niistä henkilökohtaista voittoa, ja kaikki mahdolliset tulot menevät takaisin yrityksen hoitamiseen ja sen toimintaan. Laajalle joukolle aineellista tai henkistä hyötyä tuottavat yritykset voivat toimia useilla eri aloilla, ja tätä ei ole juurikaan laissa rajoitettu. Yleishyödyllisiksi voidaan katsoa esimerkiksi työväenyhdistykset, harrastusyhdistykset, ja poliittiset järjestöt. Myös erikoistuneempia yrityksiä esimerkiksi kierrätyskeskuksia löytyy yleishyödyllisten yritysten piiristä. Yleishyödyllisyys näkyy usein paitsi yrityksen pää toiminnassa, myös heidän pyrkimyksissään luoda työpaikkoja niille henkilöille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia valtavirran työpaikkoihin. Yleishyödyllisten yritysten lisäksi Suomessa toimii yhteiskunnallisia yrityksiä, näillä kahdella on verottajan silmissä kuitenkin selkeä ero.

Yleishyödyllisten yritysten verovapaudet

Yleishyödylliset yritykset ja yhteisöt saavat verovapauksia, joilla on tarkoituksena tukea niiden toimintaa, ja rohkaista uusien yleishyödyllisten yhteisöjen syntymistä. Verovapauksilla rohkaistaan myös laajemman yleisön tekemiä lahjoituksia. Verohuojennusten piiriin kuuluvat esimerkiksi yritysten jäsenmaksut, osingot, niiden saamat lahjoitukset, ja jotkut vuokratulot. Yhteisöjen ei myöskään tarvitse maksaa perintö- tai lahjaveroa saamistaan lahjoituksista. Yleishyödylliset yhteisöt eivät kuitenkaan elä täysin verovapaata elämää, ja niiden tulee maksaa osittaista tulo- ja arvonlisäveroja. Tuloveroa maksetaan osasta joka voidaan nähdä kilpailevana toimintana muihin elinkeinon harjoittajiin, esimerkiksi harrastajateattereiden lipputulot saattavat laskeutua tähän saraan. Tarkoituksena on että yleishyödylliset yhdistykset eivät päädy vääristämään markkinoiden kilpailua. Todellista yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevät yhteisöt, kuten hyväntekeväisyys järjestöt saattavat saada verovapauksia jopa näistä asioista. Yleishyödylliset yhdistykset ovat tärkeitä hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan muotoja, ja useat niistä toimivat hyvin paljon vapaaehtoistyövoiman avulla. Vapaaehtoiset antavat yrityksille usein tärkeitä erikoistaitoja käyttöön, mikä tarkoittaa että tuloja voidaan ohjata muille osa-alueille, kuten työttömien palkkaamiseksi. Toiminnan tulee olla pääosin muuta kuin kaupallista, joten jos kierrätyskeskus esimerkiksi muuttuisi kierrätettyjä vaatteita myyväksi ketjuksi, joka kilpailee kaupallisten merkkien kanssa, se saattaisi helposti menettää yleishyödyllisen asemansa.

Yhteiskunnallinen merkki

Kaikki yhteiskunnalliset yritykset eivät välttämättä täytä yleishyödyllisen toiminnan kriteereitä. Suomalaisen työn liitto myönnetään esimerkiksi Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, joka ei tarkoita että yritys katsottaisiin yleishyödylliseksi. Merkin tarkoituksena on rohkaista yrityksiä toimimaan vastuullisemmin yhteiskunnassa, toiminnan olematta täysin kenellekään tuloja tuottavaa. Merkin saavat yritykset on usein perustettu alunperin ratkaisemaan yhteiskunnallisia, tai ympäristöongelmia, mutta niillä on myös pienimuotoinen kaupallinen tarkoitus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi että vaikka ne pääosin toimivat luonnon hyväksi, ne myös antavat perustajalleen täydet tulot, ja mahdollisuuden ansaita vaikkapa osinkotuloja. Yritykset kilpailevat avoimilla markkinoilla, ja tarkoituksena on usein menestyä kilpailijoita paremmin, mutta toiminnan periaatteena on yhteiskunnallinen hyvä, ja niinpä yritys ei lähde esimerkiksi polkemaan palkkojaan alas korkeampien voittojen toivossa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat usein yksityisen henkilön perustamia, kun taas yleishyödyllisissä taustalla on useimmiten komitea tai yhteisö. Merkin sääntöihin kuuluu, että yrityksen toiminta on yhteiskunnallisesti vastuullista. Kriteereinä on että yrityksen pääkonttori on Suomessa, ja he maksavat oikean määrän veroja maahan. Yritysten voitonjako on rajoitettu, ja suuri osa tuotosta menee takaisin yrityksen yhteiskunnallisen toiminnan tukemiseen, ja liiketoiminta on vastuullista. Yhteiskunnalliset yritykset saattavat esimerkiksi jakaa työntekijöille vahvat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon, ja usein näissä yrityksissä on mahdollisuus työntekijä omistukseen. Osa yrityksistä keskittyy myös työpaikkojen luomiseen kansan osalle, jotka ovat heikossa asemassa työllistyä.