Suomessa monelle yritykselle kansainvälistyminen on melkein kuin elinehto. Tuotteiden saaminen kansainvälisille markkinoille on tärkeää, sillä Suomi itsessään on hyvin pieni maa ja erilaisten tuotteiden tarve täällä on suhteellisen pieni. Siksi monet suomalaiset yritykset pyrkivätkin ennemmin tai myöhemmin luomaan keinon, jolla tuotetta päästäisiin markkinoimaan ja levittämään globaalisti.

Kuten monessa muussakin asiassa, mikä käsittää maailmalle lähtemisen konseptin, täytyy ensin ajatella, että mihin halutaan mennä ja miten sinne päästään. Yrityksen matkassa tämä pätee myös hyvin. Yrityksille on onneksi olemassa monenlaisia vaihtoehtoja. Riippuen myytävästä tuotteesta, sen tuotanto voidaan ohjata toisiin maihin tai koko yhtiötä siirtämättä, sen jälleenmyyjät voivat hoitaa toimintaa muissa maissa.

Ensitoimet

Aluksi yrityksen kannattaa selvittää kaikki mahdolliset toimenpiteet maailmalle lähtemisen takia. Erityisesti pienten yritysten kannattaa pitää suunnitelmansa omana tietonaan, eikä levittää niitä laajemmin yleiseen tietouteen. Kilpailu on kovaa ja kilpailijoiden mahdolliset sekaannukset halutaan välttää. Erilaisia valmistelevia toimenpiteitä ovat muun muassa IP-oikeuksiin liittyvät asiat ja voimassa olevat tavaramerkit. Nämä ovat ihan ensimmäisiä tarkastettavia asioita.

Seuraavaksi yrityksen olisi hyvä rekisteröidä verkkotunnuksensa halutussa maassa. Syy, miksi tästä kannattaa olla hiljaa, on se, että myös historiassa on nähty kuinka yrityksen ulkomaille pyrkimisessä erilaiset trollit ovatkin ottaneet haltuunsa IP-oikeudet ja täten sekoittaneet koko suunnitelmaan ja toiminnan. Tällaisten IP-oikeuksien ostaminen tai väärinkäytös seurausten kumoaminen on erittäin kallista ja vie paljon aikaa. On myös hyvä varautua muutamaan yleiseen tilanteeseen mikä yleensä seuraa viedessä yritystä ulkomaille. Se voi olla hyvin aikaa vievä prosessi. Siinä missä Suomessa asiat sujuvat yrityksen perustamisessa suhteellisen nopeasti, voi se ulkomailla olla hyvinkin pitkä ja hankala prosessi.

Kohdemaan omiin lainsäädäntöihin yrityksen tuomisesta maahan kannattaa myös perehtyä huolella. Esimerkiksi yrityksen johtoryhmään vaaditaan monessa maassa paikallinen henkilö ja jollei tätä ole valmiiksi suunniteltu, voi tulla erittäin kalliiksi palkata paikallinen yritysjohtaja yrityksen johtoryhmään. Myös erilaiset kirjanpito-, työsuhde- ja yhtiöoikeudelliset asiat kannattaa selvittää huolella, ettei myöhemmin tule vastaan yllätyksiä.

Vaihtoehdot yrityksen muodolle

Periaatteessa ulkomaille vietävällä yrityksellä on viisi keskeistä vaihtoehtoa, miten ulkomaan tuotannon ja jakelun voi hoitaa. Suoramyyntiä tehdessä, yritys myy omaa tuotettaan suoraan ulkomaille. Myynnistä tehdään sopimus ja usein yritys on itse vastuussa tuotteen laadusta, kuljetuksesta, vahingoista tai saapumisen viivästymisestä. Täten yritys myy tuotteensa suoraan ulkomaan loppuasiakkaalle. Tästä ajatus ulkomaille viemisestä yleensä alkaa.

Yritys voi myös perustaa oman tytäryhtiön tai ostaa jo olemassa olevan jakeluun erikoistuneen ulkomaisen yrityksen. Täten siitä tulee yrityksen pääasiallinen jakelija ja toimittaja ulkomailla. Sopimukset myynnistä tehdään tytäryhtiön ja loppuasiakkaan välillä. Tällöin tytäryhtiö on vastuussa kaikesta tuotteeseen liittyvistä ongelmista. Yrityksen ja tytäryhtiön välillä tehdään jakelusopimus.

Monet yritykset käyttävät myös paikallisia agentteja eli kauppaedustajia. Niiden käytön hyödyt ovat se, että he yleensä tuntevat hyvin jo olemassa olevan kohdeyleisön ja osaavat näin myydä tuotetta oikeaan paikkaan omassa maassaan. Agentin kanssa solmitaan tarkka sopimus siitä, mitä hänen työnkuvaansa kuuluu ja miten paljon vapauksia se sisältää esimerkiksi tuotteen myynnistä. Yleensä he saavat palkaksi sovitun komission myymistään tuotteista.

Myös itsenäisten jälleenmyyjien käyttö on mahdollista. Siinä jälleenmyyjä ostaa tuotteet yritykselle ja myy ne sitten eteenpäin omassa yrityksessään. Yritys voi myös perustaa yhteisyrityksen paikallisen toimijan kanssa. Näin tehdään usein tilanteissa, joissa kohdemaa ei salli ulkomaalaisomisteista yritystä toimivan yksinään maassa. Tämä voi olla hyvä mahdollisuus yritykselle luoda hyviä suhteita ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa omana yrityksenään maassa. Lakeja ulkomaalaisten omistamista yrityksistä helpotetaan maailmassa koko ajan.