Moni haaveilee, ehkä hieman salassa, oman rakkaan harrastuksensa tai erityisosaamisen muuttamisesta toimeentuloa tuottavaksi yritykseksi. Usein näihin haaveisiin liittyy riski, joka estää monia toteuttamasta unelmiaan. Riskit saattavat olla rahallisia, tai muuten henkilökohtaiseen elämään vaikuttavia.

Yrittäjyyden aika ja energia vaatimukset, ja niiden vaikutukset perheeseen pelottavat. Huolena saattaa olla myös täysin hyvän työpaikan, ja sitä kautta säännöllisen palkan hylkääminen, ja se toimiiko idea sittenkään yrityksenä. Usea myös tietää jo yritystä ideoidessaan, että vaikka se tulee tuottamaan pienen määrän tuloja, siitä ei edes parhaalla tahdolla saa tarpeeksi tuloja koko elämän kattamiseen. Osa-aikainen, tai sivutoiminen yritysmuoto on vastaus näihin ongelmiin.

Sivutoimisen yrittäjyyden aloittaminen

Sivutoiminen yrittäjyys saattaa saada alkunsa myös lisätulojen tarpeesta, usein tämän tyyppisiä yrityksiä perustavat eläkeläiset, opiskelijat, ja kotivanhemmat. Yhteistä sivutoimisille yrityksille on se että ne eivät kata perustajansa koko toimeentuloa, niiden osa-aikaisuus voi johtua yrittäjän ajankäytön tavoitteista, myytävän palvelun rajallisuudesta, tai vaikkapa sijoitettavan alkupääoman pienuudesta. Palvelun rajallisuus saattaa olla sitoutunut sen kausiluontoisuuteen, esimerkiksi yksityisen hiihtokoulun pyörittäjälle ei löydy välttämättä kovinkaan paljoa töitä kesäaikaan. Toisaalta taas tuote saattaa olla sellainen että sen valmistusmäärä mahdollisuudet ovat rajoitettuja,   kuten vaikkapa käsinkudotut tuotteet. Sivutoiminen yrittäjyys on myös hyvä testialusta idealle, josta voi myöhemmin muodostaa täysiaikaisen yrityksen. Osa-aikaisena yrittäjä ottaa vähemmän riskejä, mutta pystyy rakentamaan tuotteelleen brändiä, ja testata olemassa olevia markkinoita. Esimerkiksi hampurilaisravintolan perustamista miettivä, voi testata kokkaus taitojaan vaikka kesä festivaalien catering-palveluina. Moni tuntee huonoa omaatuntoa aloittaessaan sivutoimisen yrityksen kertomatta siitä päätoimiselle työnantajalleen. Jos sivutoiminen yritys ei kilpaile työpaikan kanssa, tämä ei kuitenkaan ole väärin. Eli jos työskentelet autokorjaamossa, catering palvelun pyörittäminen on ok, mutta esimerkiksi hinauspalvelut ovat ristiriidassa alkuperäisen duunin kanssa. Poikkeuksena ovat valtion ja kuntien viroissa toimivat henkilöt, joilla on ilmoitusvelvollisuus omistamistaan sivutoimisista firmoista.

Käytännön asioita

Sivutoimisina yrittäjinä toimivat pyörittävät yleensä bisnestään yhden miehen bändinä. Tämä tarkoittaa että usein helpoin yhtiömuoto tämän tyyppiselle toiminnalle on toiminimi. Toinen vaihtoehto on osakeyhtiö, molemmat yhtiömuodot ovat helppoja ja halpoja perustaa, ja erona on lähinnä se miten eri yhtiömuotoja verotetaan. Osakeyhtiön perustaminen on myös hieman kalliimpaa, ja siihen tarvitaan 2 500 euron alkupääoma. Jos yritys laskuttaa todella pienen määrän vuodessa, ja sillä ei ole juurikaan menoja, vaihtoehtona voisi olla myös kevytyritys. Tämä tarkoittaa että laskutus hoituu laskutuspalveluiden kautta. Laskutuspalvelut hoitavat kaikki kevytyrityksen paperityöt, mutta veloittavat näitä hieman palvelusta.Myös toiminimen kautta toimivat yrittäjät voivat käyttää laskutuspalveluita. Etuna tässä on se että he saavat tehdä myös verovähennyksiä normaali yrittäjien tavoin. Vaihtoehtoisesti toiminimen voi myös perustaa itse, seuraten netistä löytyviä ohjeita. Sivutoimiset yrittäjät voivat valita maksavatko he yritysten tapaan ennakkoveroa, vai verotetaanko heitä verokortilla. Yleensä osa-aikaisten ja sivutoimisten yrittäjien verot katsotaan osaksi heidän kokonais tulojaan, jotka muodostuvat päätyön palkasta, eläkkeestä, tai muista tuloista. Poikkeuksena ovat osakeyhtiöissä mukana olevat henkilöt, sillä osakeyhtiö verotetaan omana kokonaisuutenaan. Sivutoimista firmaa aloittavan kannattaa ottaa selvää myös lisä toimeentulon vaikutuksesta työttömyysturvaan, sekä omista yrittäjän eläkevakuutus velvollisuuksista. TE-palvelu ei katso yhtiön tileihin päättäessään, onko firma osa-aikainen vai päätoiminen, vaan siihen kuinka kauan aikaa toimijalla menee sen pyörittämiseen. Jos firma vaatii niin paljon aikaasi ettet kykene ottamaan vastaan kokopäiväistä työtä, se lasketaan TE-toimiston silmissä täysiaikaiseksi, vaikka sen tuottamat tulot olisivat vain muutaman euron vuodessa.