Tämä onkin kysymys, joka pyörii monen mielessä. Usein meiltä voisi löytyä hyvätkin mahdollisuudet yrityksen perustamiseen, mutta yrityksen organisointi ja liikesuunnitelman tekemiset vaikuttavat todella haastavilta. Tällöin yritys jää helposti vain haaveksi, eikä omaa yritystä uskalleta enää perustaa. Tottahan tietenkin on että oman yrityksen perustaminen vaatii huomattavan määrän organisointia ja sen toteuttamista. Oman yrityksen perustaminen ei ole mitään helppoa puuhaa, mutta ei se myöskään ole mahdotonta. Tämän takia oman yrityksen perustaminen vaatii vain huomattavasti päättäväisyyttä ja opiskelemista. Liiketoiminnan perustaminen on monimutkainen prosessi, joka on kuitenkin oikealla perehtymisellä yllättävänkin helppoa aloittaa. Esimerkiksi oman toiminimen perustaminen saattaa aluksi tuntua mahdottomalta, mutta hetken tutkimisen jälkeen se tuntuu aivan mahdolliselta. Tässä artikkelissa tutustummekin hieman yrityksen perustamiseen ja mitä organisointia liiketoiminta tarvitsee.

Liiketoiminnan aloittaminen

Liiketoiminnan aloittaminen

Liiketoiminnan organisoinnissa tarvitsee ajatella monia asioita, mutta muista kuitenkin ajatella vähintään nämä neljä pääosaa, jotka vaikuttavat huomattavasti liiketoiminnan järjestymiseen. Nämä neljä pääasiaa ovat tilajärjestely, ihmisten ja prosessin organisointi, tiedonsaanti ja materia. Nämä osat kuitenkin vaativat prosessin oikein järjestelyn, jotta niistä saadaan toimivia. Ensiksi onkin mietittävä, että millaisen tilan yritys vaatii. Onko kyseessä vain pieni toimistotila vai tarvitaanko yrityksen perustamisen liiketilaa. Mihin yritys halutaan perustaa ja mikä on liiketilan budjetti. Kun liiketila on valittu ja saatu hankittua, on mahdollista ruveta aloittamaan liiketoimintaa. Liiketoiminnan ensiaskel onkin ihmisten ja prosessin organisointi eli asiakkaat. Tällöin ensimmäisessä osassa on asiakkaiden hankkiminen. On kuitenkin ensin mietittävä, että kenelle haluaa yrityksen perustaa ja mitkä ovat niitä ensisijaisia asiakkaita. Halutaanko asiakkaiksi nuorempia vai vanhempia ihmisiä vai onko yritys suunnattu enemmän vain miehille? Nämä kaikki kysymykset on tärkeä miettiä, jotta osataan lähteä markkinoimaan oikealle ihmisryhmälle. Aluksi kannattaa valita mahdollisimman pieni ihmisryhmä, jotta on helpompi täyttää asiakkaiden tarpeet. Isommalla ihmisryhmällä on luonnollisesti huomattavasti enemmän tarpeita, jolloin asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen on huomattavasti haastavampaa. Tällöin pienempi ihmisryhmä on helpompi tehdä tyytyväiseksi.

Sen jälkeen kun asiakkaat on hankittu ja oikeanlainen markkinointi suoritettu, ollaan enemmän tietoisia tulevien asiakkaiden tarpeista. Kun tiedonsaanti on toimivaa, tiedetään helposti, mitä kyseinen ihmisryhmä vaatii. Tällöin osataan siis hankkia oikeat tuotteet eli materiaali kyseiselle ihmisryhmälle. Tällöin on mietittävä, että millaisia tuotteita yritys tarjoaa asiakkaille. Tuotteet tulisi olla sellaisia, jotka täyttävät yrityksen imagovaatimukset kuin myös tulevien asiakkaiden vaatimukset. Tällöin tuotteiden ominaisuuksien ja hinnan on vastattava yrityksen asiakkaiden ja imagon vaatimuksia. Tässä on myös tärkeää miettiä, että kuinka paljon antaa tuotevalikoimaa. Alkuvaiheessa on helpompi pitää valikoima mahdollisimman pienenä, jolloin voi välttää turhaa tuotantoa ja rahan menoa. Tällöin vähemmän tuotteita joutuu hävikkiin, jollin yritys ei menetä rahaa turhalla tuotannolla. Kuten kävikin ilmi, niin imago vaikuttaa tuotteiden ja asiakasryhmän hankintaan. Jokaisella yrityksellä on oma imagonsa, joka taas edesauttaa asiakkaiden hankinnassa. Imagon on tarkoitus olla sellainen, joka houkuttelee mahdollisimman paljon tietyn ihmisryhmän edustajia. Esimerkiksi, jos yrityksen asiakkaiden halutaan olla nuoria, tehdään yrityksen imagosta mahdollisimman nuorekas ja taas toisessa tilanteessa päinvastoin. Imago on se joka muodostaa ulkopuolisille eli yrityksestä tietämättömille mielikuvan yrityksestä. Tämän mielikuvan halutaan olevan mahdollisimman houkutteleva ja positiivinen, jotta se olisi mahdollisimman houkutteleva. Se on myös osa yrityksen uskottavuutta ja arvostusta. Vielä viimeisenä on tärkeä suunnitella koko toimintatapa. Millä tavalla yrityksen halutaan toimivan ja mikä on yrityksen päämäärä. Tähän otetaan huomioon yrityksen kaikki resurssin ja vahvuudet, joiden perusteella voidaan nähdä, että miten yritys pystyy toiminaan.