Markkinointi on tapa, jolla jokin asia tai yritys saadaan mahdollisten asiakkaiden tietoisuuteen. Se on usein välttämätöntä jokaiselle yritykselle ja ilman markkinointia on todella hankalaa saada haluttua tulosta aikaiseksi. Se tarkoittaakin toimenpidettä, jolla yritys tai jokin muu organisaatio yrittää saada parannettua myyntiä ja sitä kautta yrityksensä tulosta. Siihen liittyykin monta tekijää ja markkinointikeinoja on hyvinkin erilaisia. Erilaisia tekijöitä markkinoinnissa onkin erilaisten vaikuttajien analysointi asiakkaisiin, asiakaskunnan ja tuotteiden tutkiminen, markkinoinnin suunnittelu, varsinaisen markkinoinnin tuottaminen ja toimeenpano ja lopuksi vielä markkinointitulosten valvominen, jotta markkinoinnilla saadaan haluttu tulos. Markkinoinnin pääpiirteinä onkin saada tuote tai palvelu näyttämään mahdollisimman houkuttelevalta asiakkaille. Usein markkinointi on myös niin sanottua kohdemarkkinointia, jolloin tuotteesta pyritään tekemään houkutteleva tietylle asiakasryhmälle. Tällöin markkinointi on huomattavasti helpompaa ja usein myös saadaan enemmän tuloksia aikaiseksi. Tulosten aikaansaamiseksi markkinointimateriaalin tuleekin olla tarkasti suunniteltua ja hyvin toteutettua, jotta sillä saadaan tavoitettua juuri kyseiselle yritykselle tärkeät asiakkaat. Markkinointiin liittyy myös vahvasti tuotteiden hinnoittelu, ulkonäkö ja yrityksen teema ja ulkoasu. Nämä tekijät ovatkin suuressa osassa houkuttelemassa tietyntyyppisiä asiakkaita. Esimerkiksi hienostunut ja hieman kalliimpi tyyli houkuttelee usein varakkaampaa ja vanhempaa asiakaskuntaa, kun taas trendikäs ja edullinen houkuttelee nuorta asiakaskuntaa. Näillä päätöksillä luodaankin niin sanottu yrityksen brändi, joka tekee yritykselle sen persoonan.

Erilaisia markkinointitapoja

Markkinointitapoja onkin loputtomiin ja monella yrityksellä onkin mahdollisuus hyödyntää eri tapoja markkinoinnissaan. Luonnollisesti mahdollisimman monen markkinointitavan hyödyntäminen auttaa yritystä pääsemään kaikkein parhaimpiin tuloksiin. Tämä kuitenkin saattaa tulla hyvinkin kalliiksi ja onkin monen yrityksen kohdalla täysin tarpeetonta. Esimerkiksi pienen yrityksen tuskin kannattaa laittaa koko vuoden budjettia yhteen televisio mainokseen.

Mitkä nämä erilaiset markkinointitavat sitten ovat? Pääasiassa kun puhutaan markkinoinnista, puhutaan suorasta ja epäsuorasta markkinoinnista. Epäsuoralla markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia ja mainoksia, jotka eivät tule kuluttajille suoraan henkilökohtaisesti. Tällaisia markkinointitapoja on muun muassa television, lehtien ja ilmoitustaulujen mainokset. Nämä mainokset ovat periaatteessa näkyvillä jokaiselle, mutta kiinnittävät usein vain kohderyhmän huomion. Tällä tavalla on usein myös mahdollista tavoittaa suurempi asiakasryhmä. Suora markkinointi on taas suoraa markkinointia asiakkaille. Tällöin asiakas saa juuri hänelle osoitetun markkinointiviestin, jonka tarkoitus on tuntua jopa henkilökohtaiselta. Tällöin tavoitellaan pienempää asiakasryhmää, mutta suurempia tuloksia asiakasta kohden. Suoraan markkinointiin lasketaan muun muassa puhelinmyynti, ovelta ovelle myynti, sähköpostit ja sosiaalisen median kanavat. Näissä kanavissa mainos tulee suoraan tietyille mahdollisille asiakkaille, ilman ylimääräisiä kiertoteitä. Suorassa markkinoinnissa mainos periaatteessa tavoittaa aina halutun asiakkaan. Tällöin mainoksista on myös mahdollista saada enemmän yksityiskohtaisia, jolloin niistä on helpompi saada jopa myyviä. Usein yritykset suosivatkin paljon suoran markkinoinnin käyttöä sen edullisuuden ja tuloksellisuuden takia.

Sosiaalinen media markkinoinnissa

Sosiaalinen media markkinoinnissa

Nykyään sosiaalisen median aikakautena sosiaalisesta mediasta on tullut myös yrityksille loistava markkinoinnin ja mainonnan paikka. Sosiaalisessa mediassa mainostus on erittäin edullista ja se on myös helppo tehdä sopivaksi juuri oikealle kohderyhmälle. Esimerkiksi, jos kohderyhmänä on nuoret, on Instagramissa näkyvä mainos todennäköisesti kaikkein tavoittavin. Tällöin mainos tulee suoraan käyttäjien uutisseinälle, jolloin sitä on mahdoton olla näkemättä. Sosiaalisessa mediassa on myös todella helppoa analysoida ihmisten käyttäytymistä ja kiinnostustenkohteita, jolloin mainokset on myös erittäin helppo suunnata juuri sopivan kiinnostuksen kohteen omaaville käyttäjille. Facebook ja monet muut sosiaalisen median sovellukset seuraavat käyttäjiensä muutakin netin käyttöä, jolloin he osaavat myös suunnata juuri oikeat mainokset oikeille henkilöille. Oletkin varmasti joskus huomannut, että juuri selaamasi nettisivun mainos ilmestyy aina välillä Facebook seinällesi.