Asuntosijoittaminen on nykyään muotia. Tai näin voisi ainakin kuvitella. Asuntosijoittamisesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Pörssikurssien heilahdellessa suuresti puolelta toiselle, on asuntosijoittaminen varmasti alettua kokea jollain tapaa varmemmaksi sijoittamisen muodoksi. Rahoja ei olla valmiita menettämään pörssien suurien heilahtelujen vuoksi. Ihmiset hakevat vakaata tuloa rahoilleen tässä nykyisessä hyvin vaihtelevassa markkinataloustilanteessa. Asuntosijoittamisesta puhutaan niin lehtien palstoilla kuin myös monissa sosiaalisen median kanavissa. Tämän tapaisesta sijoittamisesta on olemassa myös useita blogeja.

Blogeissa jaetaan käytännön ohjeita asuntosijoittamiseen. Ihmiset kertovat, että miten he ovat toteuttaneet sijoittamishaaveensa ja miten he ovat onnistuneet siinä. Toki blogeihin kannattaa varautua aina hieman varauksellisesti, koska sijoittaja ei välttämättä ole alan ammattilainen. Bloggaaja on usein vain jonkinlainen niin sanottu tavallinen henkilö, joka on kiinnostunut asuntosijoittamisesta. Bloggaaja harvoin omaa alan tutkintoa tai vastaavaa finanssikoulutusta. Joistain lehtien artikkeleista saattaa esimerkiksi saada parempaa tietoa kuin blogeista. Aina ennen artikkelin lukemista kannattaa tarkistaa, kuka artikkelin on kirjoittanut. Silloin pystyy paremmin yksilöimään tietojen todenperäisyyttä. Lähdekriittisyys on tässäkin asiassa tärkeä asia, jos asuntosijoittaminen oikeasti kiinnostaa lukijaa.

Asuntosijoittamiseen löytyy myös niihin perehtyneitä ammattilaisia. Jos on itse alalla uusi, eikä omaa suuria tietomääriä, kannattaa ehkä kysyä ammattilaisenkin mielipidettä asuntosijoittamiseen yleensä. Asuntosijoittamisen ammattilaisia löytyy muun muassa erilaisista pankeista ja erilaisista asuntoja myyvistä yrityksistä .On myös olemassa henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet neuvontaan ja omaavat neuvontaan perehtyneen yrityksen. Toki, kannattaa aina pitää mielessä, että ammattilaiset myyvät myös omia palvelujaan, eli neuvoista saattaa joutua maksamaan. Asuntomyyjät puolestaan haluavat usein myydä asuntoja, eli kannattaa pitää tämä aspekti mielessä asunnoista keskusteltaessa.

Mihin sijoittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon?

Mihin sijoittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon?

Asuntosijoittaminen on rahojen sijoittamista. Kun kyse on rahasta, kannattaa asuntosijoittamiseen perehtyä kunnolla ennen sijoittamista. Asuntosijoittaminen vaatii yleensä suuria summia rahaa, joten suuria riskejä ilman kokemusta ei liene kannattane tehdä. Asuntosijoittamisessa on hyvä tutustua alueisiin tai alueeseen mihin haluaa sijoittaa. Alueiden tuntemus on tärkeää, jotta osaa sen jälkeen etsiä oikean tyylistä asuntoa valitsemaltaan alueelta. Alueilla on fyysisesti suuria eroja, on olemassa niin sanottuja hyviä alueita ja niin sanottuja huonoja alueita. Tietysti on olemassa alueita hyvien ja huonojen alueiden välistäkin. Alueita tutkailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin koulujen ja kauppojen sijaintiin. Samoin on hyvä katsoa, onko alueella jonkinlaisia ostareita ja minkätyylistä porukkaa siellä mahdollisesti liikkuu. Kaiken tyyppisille alueille voi sijoittaa, täytyy vain löytää hyvä kohde. Asuntosijoittamisessa ei aina tarvita huippualuetta, jotta saa hyvää vastinetta sijoitukselleen. Aluetuntemus on siis kaiken a ja o.

Asuntosijoittajan kannattaa kysyä itseltään, että haluaako sijoittaa vuokra-asuntoon vai mahdollisesti ostaa itselleen asunnon, jonka haluaa sitten myydä hetken päästä eteenpäin voitoa tavoitellen. Vuokra-asuntoja on monenlaisia ja niiden tuotot vaihtelevat suuresti. Vuokra-asuntojen hintatasoon vaikuttaa niin asunnon varustelutaso kuin taloyhtiökin. Vanhemmasta talosta voi saada vuokratuloa aivan samalla tavalla kuin uudemmastakin asunnosta. Kaikki on niin verrannollista. Korkea hinta ei välttämättä aina takaa suuria vuokratuloja. Toisaalta vuokra-asuntoa ei välttämättä tarvitse varustella huippukuntoon, jos asunto on ostettu vain vuokraustarkoitukseen.

Toisaalta taas jos asuntoa varustelee hieman enemmän, voi asunnosta saada suhteessa korkeampaa vuokraa. Kaikki laskelmat kannattaa laittaa paperille tarkasti ylös ettei tulisi suuria yllätyksiä. Taloyhtiöiden paperit antavat tärkeää tietoa ennen sijoittamiseen ryhtymistä. Näiden papereiden lukemiseen kannattaa panostaa. Mahdolliset suuret remontit vaikuttavat asunnon arvoon ja tuottoon suuresti. Asuntosijoittamiseen ei kannata ryhtyä kevein mielin, vaan siihen on hyvä perehtyä kunnolla. Itselleen on hyvä tehdä erilaisia listoja ja kysymyksiä, niin osaa oikean paikan tullen kysyä oikeita kysymyksiä esimerkiksi eri ammattilaisilta. Asuntosijoittaminen on järkevää, kun siihen on oikein perehtynyt ja keskittynyt. Omille rahoilleen voi saada hyvää tuottoa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.